Hur funkar det?

För företaget

Kom igång med Doclas:

  • Logga in i Doclas-admin
  • Lägg till dina maskiner/enheter
  • Lägg till relevant dokumentation
  • Ladda ner och skriv ut QR-koden för maskinerna
  • Fäst QR-kod på maskinerna

Vid serviceärenden:

  • Lägg till och ta bort användare som ska ha access till maskinerna
  • Se vilka åtgärder serviceteknikern rapporterat

För serviceteknikern

Vid serviceärenden:

  • Scanna QR-koden på maskinen med Doclas-appen
  • Få direkt tillgång till maskinens ritningar, manualer, servicerapporter
  • Rapportera åtgärd

 

Samlad servicehistorik

Serviceteknikern rapporter de åtgärder som görs vid en service. I historiken kan denne också se vad som gjorts vid tidigare servicebesök. Innehavaren till anläggningen kan tilldela och ta bort användaraccess till maskinerna, se alla servicerapporter och återkoppla till servicebesöket.

Riskfritt

Användarna tilldelas access (även tillfällig). Ingen risk för att obehöriga ögon ska kunna ta del av information.

Unika QR-koder

QR-koderna är tryckta på etiketter i ett specialmaterial särskilt anpassat för att tåla industrimiljö. QR-koderna är unika för varje maskin, kodade så att de inte kan manipuleras eller ändras av obehöriga.

Kostnad

Doclas-appen kostar ingenting att ladda ner och använda. Kostnaden för Doclas består dels av en startavgift för registrering av företaget/anläggningen och etiketter till QR-koderna, dels av ett årsabonnemang. Kontakta Per Sjölin för mer info, 076–104 19 50 eller per@doclas.se

Vill du veta mer?

För priser och demo, kontakta Per Sjölin:
076–104 19 50
per@doclas.se