Hur funkar det?

För företaget

Kom igång med Doclas:

 1. Logga in i Doclas-admin
 2. Lägg till dina maskiner/enheter
 3. Lägg till relevant dokumentation
 4. Koppla QR-kod till maskin/enhet
 5. Fäst QR-kod på maskin/enhet

Vid serviceärenden:

 • Lägg till och ta bort användare som ska ha access till maskinerna
 • Se vilka åtgärder serviceteknikern rapporterat

För serviceteknikern

Kom igång med Doclas:

 1. Scanna QR-koden
 2. Logga in med befintligt konto eller via SMS-kod
 3. Få direkt tillgång till maskinens ritningar, manualer och servicerapporter
 4. Rapportera åtgärd

Vid serviceärenden:

 • Snabb åtkomst till dokumentation
 • Uppdaterade servicerapporter och loggböcker
 • Löser problemet med försvunna manualer
 • Allt samlat på ett ställe

         

Samlad servicehistorik

Serviceteknikern rapporter de åtgärder som görs vid service. I historiken kan hen också se vad som gjorts vid tidigare serviceärenden. Företaget kan administrera användaraccess till enheter, se alla servicerapporter och servicehistorik.

Riskfritt

Användarna tilldelas access (även tillfällig). Ingen risk för att obehöriga ögon ska kunna ta del av information.

Unika QR-koder

QR-koderna är unika för varje maskin och kodade så att de inte kan manipuleras eller ändras av obehöriga.

Kostnad

Kostnaden för Doclas består av ett årsabonnemang. Kontakta Per Sjölin för mer info, 076–104 19 50 eller per@doclas.se.